Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Krótka historia

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ został utworzony z dniem 01 lipca 1991 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 roku. Z dniem 30 czerwca 1991 roku zlikwidowano Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geopoz” i Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. Zadania tych dwóch jednostek przejął nowopowstały GEOPOZ. Tworzona jednostka nawiązywała do bogatej
i udokumentowanej tradycji służby geodezyjnej i gospodarki nieruchomościami Poznania. Powstanie GEOPOZu było wynikiem starań o kompleksowe podejście do zagadnień geodezji i gospodarki gruntami. Było to rozwiązanie nowatorskie na skalę kraju i służyło jako wzór dla innych miast.

Do pierwszych zadań GEOPOZu należała organizacja i prowadzenie katastru miejskiego, realizowanie zadań służby geodezyjnej miasta oraz prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie Poznania. W 1999 roku poszerzono działalność statutową GEOPOZu o dokonywanie podziałów i rozgraniczania nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Poznania, wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej. Kolejne zadania nałożono na GEOPOZ w 2004 roku w związku
z ustalaniem w Poznaniu opłaty adiacenckiej. W 2006 roku nastąpiła dalsza reorganizacja GEOPOZu – wówczas wyłączono z zakresu jego działań prowadzenie gospodarki nieruchomościami miejskimi, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze miasta oraz prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym. Te zadania przekazano nowopowstałemu Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Również w 2006 roku GEOPOZowi przypisano rolę koordynatora w zakresie prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej.

Zobacz więcej:

Podstawowe akty prawne:

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ