Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

UCHWAŁY NAZEWNICZE


 LP. Projekt uchwały nazewniczejInformacja o podjęciu uchwały
Publikacja uchwały
 1. w sprawie nazwania ronda imieniem Dantego Alighieri
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad LXI sesji RMP w dniu 23 stycznia 2018 r.

2.
w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.02.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 3. w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 922 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 4. w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1991 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 5. w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1990 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 6. w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 7. w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1987 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 8. w sprawie nadania ulicy nazwy Czerwonacka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1988 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 9. w sprawie nadania ulicy nazwy Oleszycka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1989 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 10. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 11. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 12. w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 13. w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 920 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 14. w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 919 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 15. w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 921 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 16. w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 17. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. pod pozycją 2319 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 18. w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. pod pozycją 2318 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 19. w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. pod pozycją 2317 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 20. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malachitowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.05.2018 r. pod pozycją 4220 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 21. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przy Lotnisku
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.05.2018 r. pod pozycją 4219 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 22. w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Zamoyskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 23. w sprawie nadania ulicy nazwy Byka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.05.2018 r. pod pozycją 4218 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 24. w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Wielka Starołęka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2018 r. pod pozycją 3662 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 25. w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 26. w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Czochralskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5502 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 27. w sprawie nazwania ulicy imieniem Kazimierza Drewnowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5503 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 28. w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Kręglewskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5504 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 29. w sprawie nazwania ulicy imieniem Józefa Węglarza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5522 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 30. w sprawie nazwania ulicy imieniem Stanisława Zwierzchowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5523 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 31. w sprawie nazwania ulicy imieniem Wiktora Jankowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5524 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 32. w sprawie zasięgu nazwy ul. Buska
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5501 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 33. w sprawie nadania skwerowi nazwy Trzech Tramwajarek
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 34. w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2018 r. pod pozycją 5837 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 35. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania (dot. ul. Aroniowej)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
 36. w sprawie nadania skwerowi nazwy Świętosławy Sygrydy
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
 37. w sprawie nazwania ulicy imieniem Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5983 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 38. w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marii Karłowskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5984 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 39. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Anny Memoraty
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5985 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 40. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem bł. Marii Sancji Szymkowiak
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5986 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 41. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Papuszy
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5987 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 42. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5988 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 43. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Emmy Puffke
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5989 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 44. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Jadwigi Żylińskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5990 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 45. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Idy Fink
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5991 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 46. w sprawie nazwania ulicy imieniem Alicji Iwańskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5992 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 47. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Lucyny Sieciechowiczowej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5993 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 48. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Janiny Dzierżykraj-Morawskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5994 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 49. w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sawickiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5995 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 50. w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Gruchmanowej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5996 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 51. w sprawie nazwania ulicy imieniem Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5997 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 52. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Żołnierzy Górników
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5998 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 53. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy 3. Pułku Lotniczego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5999 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 54. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6000 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 55. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przytulna
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6001 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 56. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Porannej Rosy
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6002 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 57. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Babiego Lata
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6003 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 58. w sprawie nazwania ulicy imieniem Stefanii Wołynki
 59. w sprawie nazwania ulicy imieniem Florentyny Luboińskiej
 60. w sprawie nazwania ronda imieniem Wandy Błeńskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2018 r. pod pozycją 5836 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 61. w sprawie nadania alei nazwy Orderu Uśmiechu
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 62. w sprawie nazwania ulicy imieniem Marii Dulębianki
 63. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej
 64. w sprawie nazwania skweru imieniem o. Jana Góry
 65. w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Tomasza Maćkowiaka
 66. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Silniki na aleję generała Andrzeja Błasika

 67. w sprawie nadania skwerowi nazwy Skautów Powstańców Wielkopolskich
 68. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Uniwersytetu Poznańskiego
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.04.2019 r. pod pozycją 3816 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 69. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wszechnicy Piastowskiej
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.04.2019 r. pod pozycją 3818 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 70. w sprawie nadania skwerowi nazwy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 71. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgórnej na por. Janiny Lewandowskiej
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.04.2019 r. pod pozycją 3817 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

72.
w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem ks. Czesława Ksonia.
 Projekt Uchwały został wycofany na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. do ponownego rozpatrzenia.  
73. w sprawie nazwania skweru imieniem Czesława Janickiego.
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

 Nie podlega publikacji.
74. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Golęczewska.
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5744 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
75. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Cerekwicka.
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5745 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
76. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Wrzoska na Dobrego Pasterza.
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5749 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
77.
w sprawie nadania rondu nazwy Krzesiny.
 Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5750 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
78. w sprawie nadania skwerowi nazwy 4 Czerwca 1989 r. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.
79. zmieniający uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

 Nie podlega publikacji.
80. w sprawie nazwania ulicy imieniem adm. Józefa Unruga  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. pod pozycją 6798 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
81. w sprawie nazwania skweru imieniem abpa Edwarda Likowskiego  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Nie podlega publikacji.
82. w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.  
83. w sprawie nadania ulicy nazwy Wągrowiecka   Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. pod pozycją 6758 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
84. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Aleksandrowicz   Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. pod pozycją 6757 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
85. w sprawie nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8341 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
86. w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

87. w sprawie nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8340 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
88. w sprawie zniesienia nazw ulic Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8342 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
89. w sprawie nazwy ulicy Smołdzinowska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8343 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
90. w sprawie nazwania skweru imieniem Michała Tomiaka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
 

Nie podlega publikacji.
91. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

92. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

93. w spawie nadania parkowi nazwy Bambrów Poznańskich Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.


 
94. w sprawie nadania rondu nazwy Honorowych Dawców Krwi. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 19.11.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 10085 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
95. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Wielecką. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 19.11.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 10086 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
96. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Doleńską. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 19.11.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 10087 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
97. w sprawie nazwania skweru imieniem Gerarda Labudy Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

98. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Szafranowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 1285 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
99. w sprawie nadania ulicy nazwy Przedwiośnia Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 1286 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
100. w sprawie nazwania skweru imieniem Klementyny Śliwińskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

101. w sprawie nazwania skweru imieniem Filipiny i Konstancji Studzińskich Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

102. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Orłowska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 1287 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
103. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Powalisza Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

104. w sprawie nadania ulicy nazwy Portowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 1288 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
105. w sprawie nazwania skweru imieniem Jerzego Mielocha Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

106. w sprawie nadania parkowi nazwy Forteczny Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.01.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

107. w sprawie nazwania skweru imieniem Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad XXII sesji RMP w dniu 21 stycznia 2020 r.
 
108. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wdzięczna Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.06.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. pod pozycją 5047 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
109. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Pawlickiego Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.06.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

110. w sprawie nazwania skweru imieniem Milana Kwiatkowskiego Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.06.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.


Nie podlega publikacji.

111. w sprawie zniesienia nazwy placu Niepodległości Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. pod pozycją 6016 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
112. w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Rataj Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
113. w sprawie nazwania skweru imieniem Haliny Szwarc Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2020 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
114. w sprawie nazwy ulicy Chyżańska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2020 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. pod pozycją 6017 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Agnieszka Musielak 
Data wytworzenia informacji:   2020-08-05 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-08-05 10:12:11 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ