Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW


 Komunikat z dnia 07-05-2018 - zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic nieruchomości (wniosek Biura Usług Łukasz Filipowski o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej)
 Komunikat z dnia 12-12-2017 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Główna
 Komunikat z dnia 05-12-2017 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obr. Kobylepole
 Komunikat z dnia 05-12-2017 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obr. Spławie
 Komunikat z dnia 20-10-2017 o wyłożeniu operatu dla obrębu Główna
 Komunikat z dnia 02-10-2017 o wyłożeniu operatu dla obrębu Kobylepole i Spławie
 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości (obręb Wilda, arkusz 13, działka 40/2)
 Komunikat z dnia 21-07-2017 - zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic nieruchomości (wniosek Biura Usług Łukasz Filipowski o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej)
 Komunikat z dnia 21-03-2017 o nieudostępnianiu dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 Komunikat z dnia 19-10-2016 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Spławie
 Komunikat z dnia 19-10-2016 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Główna
 Komunikat z dnia 19-10-2016 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kobylepole
 Komunikat z dnia 09-08-2016 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy placu Ludwika Waryńskiego na Wandy Błeńskiej
 Komunikat z dnia 08-08-2016 w sprawie portalu do internetowej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
 Komunikat z dnia 23-03-2016 w sprawie aktualnych Zaleceń MODGiK dla wykonania prac geodezyjnych (zmiany od 01.04.2016 r.)
 Komunikat z dnia 04-04-2016 r. w sprawie zamiaru wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Poznaniu, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1/00005289/8, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Golęcin, arkusz mapy 46, działka nr 38/7
 komunikat z dnia 07-01-2016 w sprawie utrudnień w wydawaniu dokumentów
 komunikat z dnia 10-12-2015 r. dot. płatności bezgotówkowych
 komunikat z dnia 26-11-2015 w sprawie strony tytułowej operatu technicznego
 komunikat z dnia 30-09-2015 o szkoleniach w zakresie wymiany danych
 komunikat z dnia 18-08-2015 o szkoleniach w zakresie wymiany danych
 komunikat z dnia 01-07-2015 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych
 komunikat z dnia 29-06-2015 przypominający o uruchomieniu Portalu do internetowej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
 zawiadomienie z dnia 08-06-2015 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
 komunikat z dnia 19-05-2015 dotyczący szablonu służącego do wczytywania i wydawania plików w formacie shape zgodnych z kodami WEGA 2010
 komunikat z dnia 29-04-2015 o spotkaniach dot. obsługi portalu do internetowej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
 komunikat z dnia 11-02-2015 w sprawie niezgodności treści mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym
 komunikat w sprawie zmiany numerów kont
 komunikat z dnia 17-12-2014 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 komunikat z dnia 10-07-2014 o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 komunikat z dnia 10-07-2014 w sprawie utrudnień w obsłudze klienta
 komunikat z dnia 09-07-2014 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu dla obrębu Górczyn
 zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu dla obrębu Jeżyce
 komunikat z dnia 13.02.2014 w sprawie utrudnień w sporządzaniu dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 komunikat z dnia 10.02.2014 dotyczący terminów obsługi wniosków o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 komunikat z dnia 24.01.2014 w sprawie przekazywania danych do zasobu w układzie PL-2000
 komunikat z dnia 31.01.2014 w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla wskazanych nieruchomości w obrębie Winiary i Wilda
 komunikat z dnia 23.12.2013 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków_Górczyn
 komunikat z dnia 23.12.2013 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków_Jeżyce
 obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.06.2013 o obowiązku oznaczenia budynków
 Komunikat z dnia 04.03.2013 w sprawie pozyskiwania danych o budynkach
 komunikat z dnia 15.02.2013 w sprawie składu operatu technicznego
 obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29.06.2011 o ustaleniu standardu technicznego numerycznego przekazywania przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.
 komunikat z dnia 05.12.2013 w sprawie wprowadzenia układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
 Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu dla obrębu Dębiec
 komunikat z dnia 14.11.2012 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków_Dębiec
 zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu dla obrębu Głowieniec
 komunikat z dnia 09.10.2012 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków_Głowieniec
 komunikat z dnia 20.09.2012 w sprawie niewykonywania wydruków map dla zamawiającego na obszarze miasta Poznania
 komunikat z dnia 20.09.2012 w sprawie obowiązku przekazywania informacji o znakach geodezyjnych w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych na terenie miasta Poznania
 komunikat z dnia 20.09.2012 w sprawie opłaty związanej ze zgłoszeniem utrwalenia punktów granicznych
 komunikat z dnia 24.07.2012 w sprawie wydruku map do celów prawnych
 Komunikat z dnia 07.05.2012 o pracach związanych z budową systemu informatycznego WEGA 2010
 Komunikat z dnia 02.04.2012 - wytyczne techniczne wykonywania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na terenie miasta Poznania
 Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu dla obrębów: Chartowo, Karolin, Komandoria, Śródka, Żegrze
 komunikat z dnia 10.01.2012 o odstąpieniu od prowadzenia tradycyjnych wykazów współrzędnych punktów granicznych
 Komunikat z dnia 13.12.2011 w sprawie mapy numerycznej dla obrębów: Rataje, Starołęka, Głowieniec, Główna, Naramowice i Krzyżowniki
 Aneks do wytycznych z dnia 08.09.2011
 informacja o terenach objętych mapą numeryczną
 komunikat z dnia 28.09.2011 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków_Starołęka
 Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu dla obrębu Starołęka_kwiecień 2012
 komunikat z dnia 15.12.2010 w sprawie zmiany numeru konta
 komunikat z dnia 13.09.2010 o modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 komunikat z dnia 22.07.2010 w sprawie zmiany numerów kont
 komunikat z dnia 28.06.2010 w sprawie opłaty skarbowej
 Komunikat z dnia 07.01.10. o zmianie klauzul
 Komunikat z dnia 18.12.09. o mapie numerycznej
 Komunikat z dnia 23.07.09. o windykacji należności
 Komunikat z dnia 22.07.09. o dokonywaniu dodatkowych poświadczeń
 Komunikat z dnia 22.07.09. o inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu
 Komunikat z dnia 22.07.09. o obowiązku uzupełniania sekcji mapy zasadniczej
 Komunikat z dnia 04.11.08. o zmianie formularza - arkusz kartoteki budynków
 Komunikat z dnia 24.09.08. o opłatach dla Rzeczoznawców Majątkowych
 Komunikat z dnia 22.09.08. o wyciągach z wykazu zmian danych ewidencyjnych
 Komunikat z dnia 16.09.08. dla geodetów
 zawiadomienie z dnia 19.08.08. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego egib dla obrębu ewidencyjnego Łazarz
 zawiadomienie z dnia 22.07.08. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego egib dla obrębów ewidencyjnych: Naramowice, Winiary, Wilda
 zawiadomienie z dnia 13.06.08. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego egib dla obrębów ewidencyjnych: Morasko, Radojewo, Umultowo
 zawiadomienie z dnia 13.06.08. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego egib dla obrębów ewidencyjnych: Poznań, Rataje

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2018-07-09 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-07-09 14:04:54 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ