Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • szukaj

                                                SPRAWY I FORMULARZE                                            


Sprawy prowadzone przez ZGiKM GEOPOZ

 LP. SprawaZałatw sprawę przez internet
Formularze do pobraniaZłóż wniosek przez ePUAP
1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

2. Nazewnictwo ulic i placów będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi

3. Obsługa prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 4. Podział nieruchomości

 5. Rekultywacja gruntów rolnych i leśnych

 6. Rozgraniczanie nieruchomości

 7. Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

 8. Ustalenie na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego, przed zbyciem nieruchomości, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu

 9. Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania)

 10. Ustalenie odszkodowań za nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 11. Uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych

 12. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
13. Wniosek o dostęp do informacji publicznej

14. Udostępnienie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 • mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza (Formularz P + P1)
 • zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej (Formularz P + P2)
 • zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej (Formularz P + P3)
 • zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej (Formularz P + P4)
 • rejestr cen nieruchomości (Formularz P + P5)
 • raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) (Formularz P + P6)
 • inne materiały (Formularz P + P7)
15. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do prac geodezyjnych niepodlegających zgłoszeniu do pzgik
16. Wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB)
17. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 18. Wydawanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z Działu III KW wpisów dokonanych na podstawie przepisów zw. z reformą rolną

 19. Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych

 20. Udostępnienie do wglądu aktów notarialnych oraz rejestru cen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym na cele wyceny nieruchomości
 21. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków:
 • zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków Miasta Poznania (dotyczy osób fizycznych)
 • zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków Miasta Poznania (dotyczy osób prawnych)
 • zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • wniosek do ewidencji gruntów i budynków Miasta Poznania o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości

 22. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

 23. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych podmiotom realizującym zadania publiczne

24. Wniosek o udostępnienie akt archiwalnych  
25. Wniosek o realizację praw w zakresie danych osobowych


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Patrycja Lamprycht 
Data wytworzenia informacji:   2020-09-11 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-09-14 11:53:28 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ